مدلهای جدید نمای ساختمان مسکونی در ایران

شاید نمای ساختمان مسکونی نسبت به نمای ساختمان های اداری چشمگیر و دارای اهمیت نباشد اما امروزه در سطح جهان توجه بسیار ویژه ایی به نمای ساختمان می شود بطوریکه بعضا زیباترین نمای سازه ها را در بخش ساختمان های مسکونی مشاهده می کنید. خانه بعنوان مکان آرامش، محبوب ترین مکان نزد قلب ها ساکنانش بحساب می آید. همه ما به خانه هایمان پناه می بریم. البته هم اکنون نمای ساختمان مسکونی در ایران نیز طرح هایی آینده نگرانه بخود گرفته اند و توجهات زیادی به آن می شود. یکی از جنبه های طراحی برای آینده نمای بیرونی ساختمان ، طراحی پایدار است. امروزه مقوله هایی مانند طراحی پایدار، معماری سبز و بناهای دوستدار طبیعت جز دغدغه های درجه اول معماران در طراحی نمای خارجی ساختمان مسکونی است. خانه مسکونی به عنوان یکی از نیازهای دائمی انسان، یکی از ضروریترین زمینه های پیدا کردن این نوع معماری ها و طراحی های هماهنگ با محیط زیست است. اساسا هدف از معماری سبز و پایدار، کاهش و به صفر رساندن لطمه های وارده به سبزی طبیعت است.هرنقشه داخلی با طراحی خارجی خانه نمی تواند به کاربرده شود. به عبارتی درون و بیرون باید هماهنگ باشند. در حالت کلی باید با در دست داشتن پلان شماتیک و در عین تصحیح آن، طراحی خارجی را نیز مورد بازبینی و بررسی قرار داد. همه وجوه و نمای ساختمان مسکونی در ایران باید منعکس کننده یک تفسیر معمارانه واحد باشد. علی رغم این موضوع، سلسله مراتب عملکردی بین نماها بر اساس مکان، کاربری و میزان تعامل آن با عابر پیاده وجود دارد. اصول طراحی نما به نمای جلو، عقب و جانبی تقسیم می شوند. نماها باید شامل ترکیبی از جزئیات معماری، مصالح، مدل های متنوع در و پنجره و جنبه های دیگر طراحی باشند تا در نهایت طرحی به هم پیوسته و از نظر بصری جذاب را به وجود بیاورند.

residential-structures-design (1)

residential-structures-design (2)

residential-structures-design (3)

residential-structures-design (4)

residential-structures-design (5)

residential-structures-design (6)

residential-structures-design (7)

residential-structures-design (8)

مدلهای جدید نمای ساختمان مسکونی در ایران (1)

مدلهای جدید نمای ساختمان مسکونی در ایران (5)

مدلهای جدید نمای ساختمان مسکونی در ایران (2)

مدلهای جدید نمای ساختمان مسکونی در ایران (3)

مدلهای جدید نمای ساختمان مسکونی در ایران (4)

residential-structures-design (9)

مدلهای نمای ساختمانهای مسکونی شیک و منحصر بفرد

residential-structures-design (10)

residential-structures-design (11)

residential-structures-design (12)

مدلهای جدید نمای ساختمان مسکونی

residential-structures-design (13)

residential-structures-design (14)

residential-structures-design (15)