راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

نمای ساختمان ویلایی چه در ایران و چه در خارج کشور از لحاظ زیبایی همیشه زبانزد خاص و عام بوده اند. در این مطلب سعی کرده ایم تعدادی از زیباترین نمونه های خانه های ویلایی را در ایران و خارج کشور جمع آوری کرده باشیم تا آشنایی بیشتری با نمای ساختمان ویلایی پیدا کنید.  مجاورت ساختمان های ویلایی با مناطق و چشم اندازهای طبیعی و زیبا در اطرافشان تاثیر زیادی بروی طرح ریزی نمای اینگونه ساختمان ها می گذارد و بنوعی خصوصیات محیط در نمای ساختمان بروز پیدا می کند و این عامل خود بتنهایی می تواند زیبایی ساختمان را همگام با طبیعت نشان دهد و نظرات بیشتری را به سمت خود جلب کند. برای مثال ساخت ویلا در مناطق جنگلی با چوب یا با مصالح ساختمانی طرح چوب حس پیوسته بودن خانه و طبیعت را نشان می دهد و یا خانه های ویلایی که در مناطق بکر و دست نخورده کویری ساخته می شوند با استفاده از رنگ خاکی در نمای خود بر این عامل مهم پافشاری می کنند.البته طراحی نمای ساختمان ویلایی باید بگونه ویژگی های افراد ساکن در آن را هم منعکس کند. خلق کردن خانه ای که ویژگی ها و  شخصیت ساکنانش را منعکس می کند و در عین حال شامل همه اجزای یک طراحی خوب و پایبند به سبک طراحی باشد کار بسیار مهم و البته دشواری است. خانه ویلایی نباید بگونه ایی باشد که ساکنان آن احساس بیگانگی با طراحی و محیط خانه داشته باشند. در طراحی نمای بیرونی ساختمان ویلایی باید با طراحان و معماران مجرب و حرفه ایی کارکنید تا بهترین نتیجه و رضایت را در کار خود داشته باشید. یک معمار حرفه ایی و موفق اطلاعات کافی برای مبدل کردن طرح یک ساختمان ویلایی زیبا به یک اجرای بی عیب و نقص را دارد. توجه داشته باشید که خانه های ویلایی ایده آل لزوما بزرگ نیستند. را ه های زیادی برای بهره مندی بیشتر و در حد یک ویلای بزرگ از یک ویلای کوچک وجود دارد. در شکل های زیر نمونه از زیباترین مدلهای نمای ساختمانی ویلایی در داخل و خارج کشور را مشاهده می کنید.

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

نمونه تصاویر نمای ساختمان ویلایی شیک و زیبا

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر

راهنمای طراحی نمای ساختمان ویلایی همراه با نمونه تصاویر