دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال را می شود با کاهش عناصر، خطوط صاف و فضاهای باز در چیدمان و طراحی داخلی خانه تعبیر کرد. اما این تعبیر به این معنی نیست که هر فضایی باید بسیار ساده و تنها تم رنگی سیاه و سفید داشته باشد بلکه برعکس دکوراسیون منیمال نیز می تواند شاداب، جذاب و زنده باشد. شکل هایی که در زیر آورده شده اند دقیقا همین روش متفاوت را در دکوراسیون های مدرن و اغلب سرد و بی روح نشان می دهد. از پلان های سفید و باز گرفته تا چیدمان های شاد و سرشار از رنگ های جذاب همگی بگونه ای مدرن طراحی شده اند تا طرز نگاه ها را به سمت این گونه دکوراسیون ها بکلی تغییر دهند.

برای مثال آپارتمانی که در شکل زیر مشاهده می کنید تماما در نور سفید غرق شده است که همین عامل آنرا خارق العاده نشان می دهد، سقف و کف این خانه یکدست سفید بوده که در مقابل مبلمانی تیره، دیوار خاکستری، تضاد بسیار زیبایی در محیط ایجاد کرده است. البته حضور عناصر چوبی مانند میز تلویزیون، میز جلو مبلی و صندلی های اپن آشپزخانه، تا حد زیادی به گرم تر شدن فضا کمک کرده و جلوی سردی و یکنواختی آنرا تا حد زیادی گرفته است.

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا

دکوراسیون مدرن و مینیمال

دکوراسیون مدرن و مینیمال مناسب آپارتمان های کوچک و کمجا