تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

خانه هایی که از رنگ های تیره استفاده می کند نوعی حس رمز آلود همراه با اعتماد بنفس و ماجراجویی را در افراد زنده می کنند. تم خاکستری تیره نیز در زمره همین پالت رنگی قرار می گیرد. حتی اگر به رنگ های روشن علاقه دارید سعی کنید به مقدار کم هم که شده بصورت تاکیدی از رنگ های تیره در دکوراسیون داخلی منزل خود استفاده کنید. اگر در کنار رنگ روشن از رنگ های تیره استفاده کنید تضادی در خانه ایجاد می شود که به سرعت توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند. دو دستگاه آپارتمانی که در این مطلب قصد معرفی آنها را دارم هر کدام به طرق مختلفی از رنگ خاکستری تیره در دیزاین داخلی خود استفاده کرده اند. یکی با شدت بیشتر و دیگر با لطاف بیشتر طوریکه حد میانه را حفظ کرده باشد.

اگر شما هم از دکوراسیون های تماما سفید منزلتان خسته شده اید و از طرفی اندکی هراس دارید تا از رنگ های جدید استفاده کنید، آپارتمان هایی که در زیر آورده شده اند می توانند اعتماد بنفس کافی به شما بدهند تا کار خود را بدون هیچ هراسی شروع کنید و به سمت استفاده از رنگ های تیره در دکوراسیون بروید. با این کار مطمئن باشید نقطه ای ویژه در منزل ایجاد شده که نهایت رضایتمندی شما را در پی خواهد داشت.

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

تم خاکستری تیره

تم خاکستری تیره در دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی