30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

دکوراسیون خانه ای که توسط طراحی هنرمند و هوشمند ایجاد شده باشد، برای سال های طولانی نیازی به تغییر و بازسازی پیدا نمی کند. در این پست با نمونه هایی بسیارشیک از نحوه تزیین دیوار پذیرایی و سایر اتاق های منزل آشنا می شویم که توسط همین طراحان هوشمند ایجاد شده و زیبایی و کلاس در دکوراسیون را به نهایت خود را رسانده اند. این دیوارها به قدری زیبا طراحی شده اند که خود بعنوان اثری هنری در دکوراسیون شناخته می شوند و نیازی به نصب عکس و تابلوهای نقاشی ندارند. به همین دلیل چنین دیوراهایی برای آپارتمان ها و خانه های مدرن و ساده بسیار مناسب است زیرا در عین افزودن زیبایی، شخصیت و گرمی به محیط، آنرا شلوغ و برجسته نیز نشان نمی دهد.

خانه از اتاق های مختلف تشکیل شده که هرکدام از بخش ها کاربرد های مختلفی دارند یکی از اتاق ها که تاثیر زیادی در زیبایی دکوراسیون خانه دارد اتاق پذیرایی است. این اتاق که مخصوص پذیرایی از مهمان ها است باید شیک باشد. این اتاق علاوه بر اینکه بهترین اتاق برای پذیرایی از مهمان ها است.باعث میشود تا همه ی اعضای خانواده کنار هم جمع شوندو بیشتر وقت خود را در این اتاق سپری میکنید. بیشتر طراحان داخلی و معمار ها هنگام ساختن خانه بیشتر فضای خانه را برای اتاق پذیرایی در نظر میگیرند تا بتوانند یک اتاق طراحی کنند که باعث جلب توجه همه شود.چون بیشتر وقت خود را در اتاق پذیرایی سپری میکنید و این اتاق مخصوص مهمان ها است پس باید در نزئین آن بیشتر وقت بگذارید و یک اتاق شیک و زیبا طراحی کنید.برای افزایش زیبایی اتاق پذیرایی باید دیوار این اتاق را نیز تزئین کنید.تزئین دیوار اتاق پذیرایی تاثیر بسیار زیادی در زیبایی دکوراسیون اتاق پذیرایی دارد. برای تزئین اتاق پذیرایی میتوانید از وسایل های مختلف استفاده کنید برای مثال یکی از بهترین وسایل ها برای تزئین دیوار اتاق پذیرایی استفاده از شلف و جا دکوری دیواری و کتابخانه و تلویزیون دیواری است. یکی از بهترین ایده ها برای تبدیل اتاق پذیرایی به یک اتاق مناسب برای مهمان ها و بهترین اتاق برای جلب توجه مهمان ها از لوازم دکوری و کتابخانه ی دیواری استفاده کنید.

هر کدام از دیوارهای آورده شده در زیر شاید در وهله اول غیر عملی و دور از دسترس بنظر برسند اما دقیقا برعکس این موضوع درست، این دیوارها در عین اینکه بسیار شیک و لوکس بنظر می رسند تکنیک استفاده از آنها نیز در تمام محیط های مسکونی با هر شرایطی در دسترس بوده و قابل اجرا است. برای نمونه در شکل اول آپارتمانی را مشاهده می کنید که دیوارهای آن با پنل های چوب طبیعی پوشیده شده و نمایی روستیک به دکورسیون داخلی داده است. این کار علاوه بر حفظ کلاس دکوراسیون، فضای کوچک آپارتمان را از آن چیزی که هست بزرگتر نشان می دهد.

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

 

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

 

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید] 30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید] 30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

 30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]

تزیین دیوار پذیرایی

30 مدل تزیین دیوار پذیرایی و اتاق نشیمن مدرن [در سال جدید]