آشنایی با 20 نوع رنگ راه راه دیوار در دکوراسیون اتاق خواب

هر رنگی حالت بخصوصی در دکوراسیون اتاق خواب بوجود می آورد. تعدادی از رنگ های هیجان و انرژی بیشتری دارند در حالی که تعدادی دیگر به آرام شدن فضا کمک می کنند. اما رنگ راه راه دیوار اتاق خواب، به شیوه ای موثر ترکیبی از هر دو حالت را بوجود خواهد آورد. معمولا بسیاری از ما هنگام انتخاب رنگ و چیدمان دکوراسیون اتاق خواب، وقت زیادی را صرف جست و جو در مورد پیدا کردن یک تعادل مناسب بین جذابیت و آرامش بخش بودن اتمسفر اتاق خواب می کنیم. پیدا کردن یک راه حل مناسب برای غلبه بر این معما، اضافه کردن الگوهای راه راه شکل به اتاق خواب است که در کنار زیبایی، تعادل مد نظر ما را (بدون اینکه بر فضا چیره شود) در دکوراسیون بوجود می آورد.

نوارهای راه راه شکل در رنگ آمیزی اتاق خواب با حفظ سادگی، الگوهای قابل توجهی را به دکوراسیون اضافه می کنند در حالی که مانند بسیاری از طرح ها و الگوهای رنگ آمیز دیگر، به مرور زمان خسته کننده بنظر نخواهند رسید. هزینه پیاده کردن چنین طرح هایی، نیسبت به طرح های پیچیده و پر جزئیات؛ بسیار ارزان تر تمام می شود اما از لحاظ زیبایی و تاثیرگذاری، چیزی از آنها کم ندارد. نوارها و راه راه های زیبا در ترکیب های رنگی متفاوت، تقریبا با هر نوع دکوراسیونی در هر سبکی جور می شوند و به همین خاطر می توانند گزینه مناسب برای اتاق خواب های بسیاری از ما ایرانی ها باشد. در شکل های زیر مدل های مختلف دیوارهای رنگ آمیزی شده به صورت راه راه و نواری را مشاهده خواهید کرد.

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (1)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (2)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (3)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (4)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (5)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (6)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (7)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (8)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (9)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (10)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (11)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (12)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (13)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (14)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (15)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (16)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (17)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (18)

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (19)

رنگ راه راه دیوار

Contemporary-bedroom-designs-with-striped-accent-wall (20)