آشنایی با سبک معماری زبره کاری یا معماری بروتالیست در اروپا

امروزه سبک معماری زبره کاری یا معماری بروتالیست با گذشت بیش از نیم قرن همچنان در دید مردم و حتی طراحان سبکی ناخوشایند و شکست خورده شناخته می شود. کسانی که با این سبک معماری آشنایی دارند در دوسته قرار می گیرند، یا عاشق آن هستند یا از آن متنفرند. در این مطلب قصد داریم بیشتر در مورد سبک بروتالیست یا زبره کاری در معماری صحبت کنیم که کمتر در گوشه کنار به آن پرداخته  می شود.

زبره کاری سبکی از معماری محسوب می شود که در آن سازه ها با بتن صیقل نخورده و زبر و دیگر عناصر کاربردی مانند گچ، سنگ و سنگ آهن ساخته می شوند و عاری از هر گونه زینت کاری می باشند. ساختمان ها و بناهایی که به این سبک طراحی می شوند نمایی چهار گوش، قالب دار و خشن را از طریق مصالح ساختمانی بکار رفته و شکلشان به نمایش می گذارد. در طراحی های معماری بروتالیست، بیننده با دیدن نمای خارجی ساختمان می تواند به کارکرد و دلیل وجودی آن ساختمان پی ببرد. برای مثال ساختمان شهرداری شهر بوستون از چنین سبکی استفاده می کند که بخش های برجسته و بیرون زده از ساختمان، اشاره واضحی به ماهیت اتاق های پشت دیوارش مانند دفتر شهردار یا نماینده شهردار دارد.

به عقیده مخالفان این سبک، بناهای بروتالیست بدلیل داشتن نمایی یکپارچه عمدتا نشانی از جرم و جنایت و ترس را از خود بروز می دهند. این عده معماری بروتالیست را دلیل ایجاد بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و بزه کاری در سطح شهر می دانند و چنین ساختمان هایی را مریض، توهین کننده، گیج کننده، بیهوده و ضد اجتماع برمی شمارند. برای مثال در شکل زیر ساختمانی را مشاهده می کنید که در سال 1974 در لندن به همین سبک ساخته شد و زمانی بیش از 3000 نفر را در خود جای میداد؛ این ساختمان در سال 2014 با خاک یکسان شد.

Brutalist-architecture-designs (5)

اما از نظر موافقان با این سبک، معماری بروتالیست زیبا، برجسته و یکپارچه است. سبکی که بیان کننده حالت مواد و شکل خام آنها می باشد. ساختمان های بروتالیستی، عظیم، برجسته و تقریبا همیشه بتنی هستند. .به همین دلیل این سبک را بنوعی صادق ترین و بی آلایش ترین سبک در معماری برشمرده اند. به عبارتی ساختمان هایی با این سبک زیبایی خود مصالح خام بکار رفته (مانند بتن، سیمان،گچ، سنگ و …) را بنمایش می گذارند. هدف از ایجاد طرح های بروتالیستی از همان سال های ابتدایی دهه 50 میلادی، تاکید بر ایجاد تغییرات مثبت در زندگی، برای شکل دادن آینده ای بهتر بوده است.

نمونه هایی هم از ساختمان های زبره کاری هستند که هم اکنون جز یکی از مهم ترین ساختمان های اروپا بشمار می روند. برای مثال ساختمان زیر در سال 1976 در لندن ساخته شده و در حال حاضر همه ساله میزبان بزرگترین همایش ها و کنفرانس های هنری در کل اروپا است.

Brutalist-architecture-designs (12)

آشنایی با سبک معماری زبره کاری یا معماری بروتالیست در اروپا

***

Brutalist-architecture-designs (1)

Brutalist-architecture-designs (2)

Brutalist-architecture-designs (3)

Brutalist-architecture-designs (4)

Brutalist-architecture-designs (6)

Brutalist-architecture-designs (8)

Brutalist-architecture-designs (15)

Brutalist-architecture-designs (16)

Brutalist-architecture-designs (14)

Brutalist-architecture-designs (11)

Brutalist-architecture-designs (10)

Brutalist-architecture-designs (7)

معماری زبره کاری

Brutalist-architecture-designs (9)