بستن
جزئیات پروفایل
مهدی
محمدیان

متولد 1369، گنبد کاووس، دانشجوی رشته معماری دانشگاه صنعتی شاهرود.

تهران
مقاله نویسی، طراحی
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت
نوشته های این کاربر