طراحی نما و دکوراسیون داخلی فراسپ

تایید شده
نمونه کار
لطفا هنگام تماس بگویید آگهی شما را در سایت اتاق دیده ایم!
تلفن: 0912538464309125384643
موبایل: 0936778177609367781776
استان تهران / تهران / بزرگراه تهران ورامین -
بزرگراه تهران ورامین تهران استان تهران IR

گروه معماری فراسپ

از طراحی تا اجرا

طراحی و اجرا نما

طراحی و اجرا دکوراسیون داخلی

بازسازی

طراحی و اجرا ویلا

آموزش نرم افزارهای معماری

و انجام پروژه های دانشجویی

 

زمینه فعالیت: معماری و دکوراسیون
نمونه کار 9 ماه قبل
نمونه کار 9 ماه قبل
نمونه کار 9 ماه قبل
نمونه کار 9 ماه قبل
نمونه کار 9 ماه قبل
نمونه کار 9 ماه قبل
نمونه کار 9 ماه قبل
نمونه کار 9 ماه قبل
نمایش 8 نتیجه