درب کشوئی پنهان شو (داخل دیوار)

تایید شده
1631_img1.jpg
لطفا هنگام تماس بگویید آگهی شما را در سایت اتاق دیده ایم!
تلفن: 021-22246656021-22246656
موبایل: 0910931450109109314501
استان تهران / اندرزکو- سلیمی شمالی- براتی-محمودی- 11 / ایران - 1937653111
ایران اندرزکو- سلیمی شمالی- براتی-محمودی- 11 استان تهران 1937653111 IR

با توجه به اینکه درب در داخل دیوار حرکت میکند علاوه بر اینکه در هنگان باز و بسته شدن هیچگونه فضایی را جهت مانور کردن نیاز ندارد امکان استفاده از دیوارهای مجاور را نیر فراهم میسازد . دربهای کشویی پنهان شو در عرض های متنوع از 60 تا 110 سانتیمتر تولید شده تا بتواند نسبت به کاربرد هر فضا اندازه مناسب توسط طراح انتخاب کردد . علاوه بر دربهای مدل پایه که بصورت تک لنگه عرضه میشود . دربهای پنهان شو در مدلها و ابعاد خاص دیگر با آلترناتیو های مختلف و حتی به صورت منحنی تولید می گردد که امکان هرگونه بلند پروازی زا برای طراحی فضاها میسر میسازد.

زمینه فعالیت: معماری و دکوراسیون
1631_img1.jpg 1 سال قبل
نمایش 1 نتیجه