تقویت آنتن موبایل

تایید شده
GSM-900-Mobile-Repeater.jpg
لطفا هنگام تماس بگویید آگهی شما را در سایت اتاق دیده ایم!
تلفن: 0212275542202122755422
موبایل: 0912157758909121577589
فاکس: 02189787012
استان تهران / تهران / خیابان امام خمینی -
خیابان امام خمینی تهران استان تهران IR

تقویت آنتن موبایل جهت رفع مشکل آنتن دهی موبایل

شرکت ایران زیمنس

02122755422

زمینه فعالیت: سایر خدمات
GSM-900-Mobile-Repeater.jpg 2 سال قبل
نمایش 1 نتیجه