کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

می پسندم
3+

در طراحی آشپزخانه های کوچک، باید طرح ریزی بسیار دقیقی برای کوچکترین فضاها قبل از هر گونه اقدامی صورت بگیرد. کابینت گوشه آشپزخانه به دلیل اینکه در فضاهای بنظر بلا استفاده قرار می گیرند باید جزء مهمی از این نقشه ریزی باشند. مدل هایی که در عین زیبایی فضایی مناسب و کافی جهت ذخیره سازی وسایل کوچک و ضروری ایجاد می کنند. آشپزخانه همیشه یکی از اولین اتاق های خانه است که بسیاری از خانه دارها حتی قبل از خریدن خانه ای جدید یا بازسازی کامل منزل، تمام فکرشان را به آن معطوف می کنند. آشپزخانه تنها اتاقی است که در آن کاربرد باید کاملا با شکل و شمایل تعادل داشته باشد تا بهترین نتیجه ممکن برای مصرف کننده را بهمراه داشته باشد. توجه بیش از حد بروی یک عنصر بخصوص باعث می شود عناصر دیگر در طراحی دکوراسیون آشپزخانه ناکامل و نامناسب طراحی شوند. همچنین از آنجایی که اکثر ما آشپزخانه هایی کوچک در اختیار داریم، استفاده صحیح از قفسه ها و کابینت ها در گوشه ها و بطور کلی فضهای مرده به الویت اول طراحی یک آشپزخانه کاربردی و کامل تبدیل می شوند.

البته راه های دیگری هم برای استفاده از فضای کنج در آشپزخانه وجود دارد اما تعداد کمی از آنها کاربرد و تاثیر گذاری کابینت کشویی گوشه آشپزخانه را در خود دارند. این کابینت ها از قفسه های قدیمی که در گوشه آشپزخانه قرار داده می شدند مناسب تر و راحت تر خواهند بود و در عین حال برای دکوراسیون های مدرن آشپزخانه نیز بسیار شیک بنظر خواهند رسید. بنابراین همانطور که در بالا گفتیم بهتر است قبل از هر گونه اقدامی در طراحی یا بازسازی آشپزخانه خود مدل های زیر را با دقت بررسی کنید تا کاربرد و زیبایی را در بهترین شرایط برای خود فراهم کنید.

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 1  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 2  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 3  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 4  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 5  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 6  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 7  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 8  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 9  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 10  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 11  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 12  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 13  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 14  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 15  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 16  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 17  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 18  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 19  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 20  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

کابینت گوشه آشپزخانه

Corner pullout drawers for kitchen cabinets 21  کابینت گوشه آشپزخانه با طراحی کاربردی مناسب فضای کوچک

نوشته های مرتبط
۰ دیدگاه برای این نوشته
ارسال یک دیدگاه

*