رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

می پسندم
0

مجموعه رنگ هایی وجود دارند که به عقیده افراد زیادی استفاده از آنها درون خانه بسیار ریسکی و هراس آور است. به عقیده همان افراد، رنگ نارنجی در دکوراسیون هم از همین دسته محسوب می شود. خانه دارهای زیادی در استفاده از این رنگ در دکوراسیون خودداری می کنند زیرا باور دارند نارنجی می تواند به راحتی بر سایر ویژگی های بکار رفته در دکوراسیون اتاق غلبه و از دیده شدن آنها جلوگیری کند. اما واقعیت چیزی خلاف این گفته ها را اثبات می کند. در حقیقت تنها رمز استفاده صحیح از رنگ های اکتان بالا مانند نارنجی، نحوه اجرای آنها در دکوراسیون می باشد. همین عامل است که فضای داخلی اتاق را کامل و یا برعکس، خراب می کند.

قبل از بکاربردن رنگ نارنجی دو نکته باید مشخص شود. اول مشخص کردن میزان استفاده از این رنگ در اتاق منزل است. برای مثال باید مشخص کنید آیا می خواهید تمام دیوار ها را رنگ بزنید یا فقط یک دیوار و یا سقف را برای اینکار در نظر گرفته اید. بعداز مشخص شدن این موضوع باید سایه مناسب رنگ نارنجی انتخاب شود. اگر می خواهید تمام دیوارها را رنگ بزنید در این صورت انتخاب رنگ نارنجی تیره شدیدا توصیه می شود. در مقابل اگر می خواهید به مقدار کمی از این رنگ در اتاق استفاده کنید درنتیجه باید دنبال انتخاب سایه های روشن تر مانند نارنجی مایل به زرد یا طلایی باشید. هر چه رنگ نارنجی روشن باشد باید در نحوه و میزان استفاده از آن محتاط تر عمل کنید.

اتاق غذاخوری شاید یکی از بهترین مکان ها برای استفاده از این رنگ، قبل از بکار بردن آن در اتاق نشیمن یا حتی اتاق خواب باشد. در غذاخوری خانه می توانید سایه ها و تن های مختلف رنگ نارنجی را استفاده کرده و آنرا با مبلمان ناهارخوری امروزی و با کلاس، مطابق مد روز تزیین کنید. درست مانند رنگ های دیگر، نارنجی نیز در سایه ها، شدت ها و تناژهای بسیار متنوعی موجود است که هر کدام زیبایی های مخصوص به خود را دارد. بنابراین نباید خود را فقط محصور به استفاده از گزینه های پرطرفدار و رایج کنید. بزرگترین مزیت رنگ نارنجی در اتاق غذاخوری متعادل کردن فضا است. رنگ نارنجی می تواند در عین اینکه محیط را رسمی جلوه می دهد، اتمسفری شاد و صمیمی نیز در آن ایجاد کند.

Beautiful orange in dining room decoration 1 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 2 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 3 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 4 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 5 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 6 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 7 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 8 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 9 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 10 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 11 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 12 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 13 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 14 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 15 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 16 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 17 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 18 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 19 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 20 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 21 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 22 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 23 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

Beautiful orange in dining room decoration 24 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

رنگ نارنجی در دکوراسیون

Beautiful orange in dining room decoration 25 رنگ نارنجی در دکوراسیون اتاق غذاخوری با طراحی شیک و امروزی

نوشته های مرتبط
۰ دیدگاه برای این نوشته
ارسال یک دیدگاه

*