8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

ممکن است خانه شما نوساز نباشد و بخشهای مختلف آن طراحی داخلی قدیمی داشته باشد. بنابراین برای به روز کردن منزل خود تغییر طراحی داخلی و یا بازسازی دکوراسیون آنها میتواند بسیار مثمر ثمر باشد. یکی از این بخشها سرویس بهداشتی ها هستند. اگر دکوراسیون سرویس بهداشتی شما نیز قدیمی است و دوست دارید آن را تغییر دهید در این پست تعداد 8 نمونه سرویس بهداشتی که بازسازی شده و تغییر دکوراسیون داده اند را مشاهده میکنید.

در هر نمونه تصویر اول طرح اولیه و قدیمی بوده و تصویر دوم طرح بازسازی شده و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی می باشد.

نمونه اول:

Bathroom-Makeovers-Decoration (2)

بعد از بازسازی

Bathroom-Makeovers-Decoration (1)

نمونه دوم:

Bathroom-Makeovers-Decoration (4)

بعد از بازسازی

  Bathroom-Makeovers-Decoration (3)

نمونه سوم:

Bathroom-Makeovers-Decoration (6)

بعد از بازسازی

Bathroom-Makeovers-Decoration (5)

نمونه چهارم:

Bathroom-Makeovers-Decoration (7)

بعد از تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی

Bathroom-Makeovers-Decoration (8)

نمونه پنجم:

Bathroom-Makeovers-Decoration (10)

تصویر بعد از بازسازی

Bathroom-Makeovers-Decoration (9)

نمونه ششم:

Bathroom-Makeovers-Decoration (11)

بعد از تغییر طراحی

Bathroom-Makeovers-Decoration (12)

نمونه هفتم:

Bathroom-Makeovers-Decoration (13)

تصویر سرویس بهداشتی پس از تازه شدن دکوراسیون

Bathroom-Makeovers-Decoration (14)

نمونه هشتم

Bathroom-Makeovers-Decoration (15)

تصویر بعد از بازسازی

Bathroom-Makeovers-Decoration (16)

به نظر شما این پست خوب بود؟ اگر پسندید حتما امتیاز دهید!
8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر
نوشته های مرتبط
0 دیدگاه برای این نوشته
ارسال یک دیدگاه

*